Jakie Dokumenty Będą Potrzebne Do Złożenia Wniosku O Kredyt Bankowy?

Jakie Dokumenty Będą Potrzebne Do Złożenia Wniosku O Kredyt Bankowy?

Streszczenie

Aby uzyskać kredyt bankowy, należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość, dochody i zdolność kredytową. Wymagane dokumenty różnią się w zależności od banku i rodzaju kredytu, jednak najczęściej konieczne są:

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub działalności gospodarczej

Wprowadzenie

Ubieganie się o kredyt bankowy wiąże się z koniecznością przedstawienia szeregu dokumentów, które potwierdzają tożsamość wnioskodawcy, jego zdolność kredytową oraz wysokość dochodów. Dokumentacja ta jest niezbędna do oceny ryzyka kredytowego i podjęcia decyzji o przyznaniu lub odmowie udzielenia pożyczki.

Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jakie dokumenty są wymagane do wniosku o kredyt hipoteczny?

2. Czy do wniosku o kredyt gotówkowy wymagane są zaświadczenia o dochodach?

3. Co zrobić, jeśli nie mam aktualnego zaświadczenia o zarobkach?

Podstawowe Dokumenty

Dowód Tożsamości

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Prawo jazdy (opcjonalnie)

Dokumenty Finansowe

Zaświadczenie o Dochodach

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i okresie zatrudnienia
 • Wyciąg z konta bankowego, na który wpływa wynagrodzenie
 • PIT-11 za ostatni rok podatkowy

Wyciąg z Konta Bankowego

 • Wyciąg z konta osobistego lub firmowego
 • Historia transakcji i sald

Dokumenty Dotyczące Zatrudnienia lub Działalności Gospodarczej

Zaświadczenie o Zatrudnieniu

 • Nazwa i adres pracodawcy
 • Stanowisko
 • Data zatrudnienia
 • Wysokość dochodów

Zaświadczenie o Działalności Gospodarczej

 • Numer KRS lub CEIDG
 • Data rozpoczęcia działalności
 • Profil działalności i osiągane dochody

Dodatkowe Dokumenty

W zależności od indywidualnych okoliczności kredytobiorcy mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • Umowa o pracę
 • Wyciąg z ZUS lub KRUS
 • Deklaracje podatkowe
 • Dokumenty potwierdzające posiadane zabezpieczenia

Wniosek

Złożenie kompletnego wniosku kredytowego z wymaganymi dokumentami jest kluczowe dla pozytywnej decyzji kredytowej. Dokumentacja ta pozwala bankowi ocenić ryzyko kredytowe wnioskodawcy i upewnić się, że pożyczka będzie spłacona w terminie i bezproblemowo. Dlatego też przed złożeniem wniosku warto dokładnie zapoznać się z listą wymaganych dokumentów i przygotować je z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tagi Słów Kluczowych

 • Dokumenty kredytowe
 • Wniosek o kredyt
 • Zaświadczenie o dochodach
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Zdolność kredytowa